Ostatnie wpisy na profilach

Spacja – odstęp pomiędzy dwoma wyrazami pisanymi na komputerze lub na maszynie do pisania. W zecerstwie jest to tak zwany materiał justunkowy, czyli materiał zecerski bez oczka. Spacje służyły do rozdzielania wyrazów lub do spacjowania liter. Spacja należy do justunku drobnego
Do góry