Kodeks Karny

Status
Zamknięty.

Drake

Stary wyjadacz
Zasłużony
Listopad 1, 2015
807
211
78
Klan
Konfederacja
Art. 1 Porządek publiczny i zachowanie

§1

Kto zakłóca spokój lub/i porządek w regionie podlega karze mandatu od 100$ do 500$ w zależności od popełnionego czynu.

Ma to zastosowanie do wszelkich zachowań wykraczających poza normy społeczne typu skakanie, krzyczenie, wyzywanie, demolowanie, bierne lub czynne utrudnianie czynności wykonywanych przez innych mieszkańców, śmiecenie, hałasowanie etc. etc. lub karze więzienia od 5 do 15 minut.


§2

Agresywne zachowanie, skutkujące lub nie uszkodzeniem ciała lub mienia podlega karze mandatu od 100$ do 2000$ w zależności od popełnionego czynu. Jeśli podczas popełnianego czynu dojdzie do użycia broni lub wykorzystania przedmiotu jako broni sprawca dodatkowo zostanie ukarany karą więzienia od 5 minut do 30 minut w zależności od wagi czynu zabronionego.


§3

Próba bądź ucieczka podczas czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy ukarana zostaje karą minimum 1000$ do 3000$ lub aresztem od 10 minut do 30 minut.


§4

Stawianie oporu oraz utrudnianie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy podlega karze mandatu od 1000$ do 3000$ lub więzieniu od 10 minut do 30 minut.


§5

Osoba, która wejdzie do prywatnego bądź zamkniętego lokalu i nie opuści go poproszona o wyjście lub przesiaduje w nim pod nieobecność właściciela zostanie ukarana mandatem wysokości minimum 500$ do 2000$ lub więzieniem od 5 minut do 20 minut.


Art. 2 Przestępstwa kryminalne.


§1

Włamanie lub próba włamania do lokalu mieszkalnego bądź użytkowego (handlowego) będzie karane bezwzględną karą pozbawienia wolności oraz karą na rzecz poszkodowanego w wysokości 100% zniszczonego lub uszkodzonego mienia oraz dodatkowym odszkodowaniem od 10% do 100% w zależności od trudności w naprawie jakie poniósł poszkodowany.

Każde 2000$ liczone jako 10 minut więzienia łącznie z odszkodowaniem.


§2

Używanie broni białej lub palnej, wymachiwanie nią, obnoszenie się z jej posiadaniem jest uznawane za przestępstwo i podlega karze mandatu od 250$ do 500$ lub więzieniem od 5 do 10 minut. Oraz konfiskatą kontrabandy.


§2a

Jeśli zachodzi tu dodatkowo grożenie, zastraszanie, wymuszenie, kradzież, niszczenie mienia itd. osoba dopuszczająca się czynu zabronionego podlega karze mandatu od 500$ do 2000$, utracie skradzionych przedmiotów lub/i pojazdów, odszkodowaniu na rzecz osoby poszkodowanej lub na rzecz naprawy mienia lub pozbawieniu wolności od 5 minut do 20 minut.


§2b

Jeśli osoba dopuszczająca się przestępstwa dodatkowo podczas czynu zabronionego okalecza, rani obywatela Regionu podlega karze mandatu od 1000$ do 4000$ i bezwzględnemu pozbawieniu wolności od 10 minut do 40 minut.


§2c

Wszelkie przestępstwa z paragrafów 2, 2a, 2b, dopuszczone na funkcjonariuszu są odpowiednio dwukrotnie wyższe.


§3

Posiadanie nielegalnych przedmiotów również broni bez zezwolenia lub broni nielegalnej karane będzie konfiskatą kontrabandy oraz karą mandatu od 500$ do 20000$ ( w zależności od ilości i rodzaju nielegalnych przedmiotów w posiadaniu popełniającego czyn zabroniony) lub karą pozbawienia wolności 10 minut do 1h.


§3a

Jeśli §3 ma zastosowanie do przestępstwa popełnionego z użyciem broni służbowej (policyjnej) do której dopuszczający się czynu zabronionego nie posiada żadnych praw i zezwoleń podlega karom jak w Art. 2 §3 zwiększonym w swym minimalnym i maksymalnym wymiarze o 100%.


§4

Usiłowanie zabójstwa podlega karze mandatu od 1000$ do 10000$ lub pozbawieniu wolności od 10 minut do 1h.


§4a

Dopuszczenie się przestępstwa z §4 wobec funkcjonariusza podlega karze jak w §4 i dodatkowo pozbawieniu wolności od 20 minut do 1h.


§5

Pomoc w samobójstwie uznawana jest za przestępstwo i podlega karze grzywny od 250$ do 500$ lub pozbawieniu wolności od 5 minut do 10 minut.


§5a

Osoba, która usiłowała popełnić samobójstwo podlega karze grzywny od 250$ do 2000$ (zależnie od stopnia trudności przeprowadzonej akcji ratunkowej) oraz bezwzględnemu osadzeniu w zakładzie psychiatrycznym bądź więzieniu na okres od 5 minut do 15 minut.


§6

Funkcjonariusz nie może posiadać broni służbowej poza służbą. Niedostosowanie się do tego będzie karane odebraniem odznaki oraz przywilejów mundurowych oraz dodatkowo potraktowane będzie jak przestępstwo z Art. 2 §3 KK.


§6a

Wyjątek od tej reguły stanowi bezpośrednie pozwolenie wydane przez przełożonego zezwalające na czas określony lub do odwołania na posiadanie przez funkcjonariusza broni służbowej również poza służbą.


§6b

Pozwolenie na broń i odznaka policyjna pozwalają funkcjonariuszowi na posiadanie broni każdego rodzaju uznając jej posiadanie przez funkcjonariusza za legalne podczas służby. Poza służbą ma zastosowanie tutaj również §6a.


§7

Handel nielegalnymi środkami (narkotykami) oraz ich uprawa będą karane osobno za każde z przestępstw karą mandatu od 250$ do 10000$ w zależności od posiadanej liczby nielegalnych substancji, utratą kontrabandy lub pozbawieniem wolności od 10 min do 1h.


§8

Handel bronią bez zezwolenia lub handel nielegalną bronią karane jest karą mandatu od 500$ do 20000$ w zależności od ilości posiadanej kontrabandy lub wolności 10 minut do 40 minut.


§8a

Handel bronią policyjną lub sprzętem policyjnym zwiększa wymiar minimalny oraz maksymalny kar z §10 o 50%.


§9

Kto pozbawia lub ogranicza wolność innego obywatela w sposób bezpośredni lub pośredni albo pomaga biorąc czynny udział lub pomagając w tym czynie zabronionym podlega karze mandatu od 500$ do 3000$ lub karze więzienia od 10 minut do 30 minut.


§9a

Przestępstwo z §11 popełnione wobec funkcjonariusza policji karane jest karą mandatu od 3000$ do 10000$ lub karą więzienia od 30 minut do 1h.


§10

Posiadanie broni lub przedmiotów służbowych policji jest karalne i podlega karze mandatu od 500$ do 8000$ lub karze więzienia od 10 minut do 45 minut.


§11

Kradzież pojazdu karana jest więzieniem od 15 minut do 1h lub równowartość od 2000$ do 12000$.


§12

Podszywanie się pod policję, straż miejską, agencje federalne itp. karane jest od 30min do 40min więzienia lub równowartość od 500$ do 4000$.Art. 3 przestępstwa i wykroczenia drogowe


§1

Brak zapalonych świateł wieczorem, w nocy, wczesnym rankiem lub podczas deszczu podlega karze mandatu od 100$ do 250$ lub karze więzienia od 5 do 10min.


§2

Jeżdżenie po lewym pasie jezdni podlega karze mandatu od 100$ do 250$ lub karze więzienia od 5 do 10min.


§3

Bezpodstawne trąbienie bądź nieuzasadnione troską o bezpieczeństwo lub życie swoje lub pasażerów jeżdżenie poza drogami podlega karze mandatu od 100$ do 250$ lub karze więzienia od 5 do 15min.


§4

Posiadanie niedozwolonych przedmiotów na lub w pojeździe podlega karze mandatu od 500$ do 2000$ lub karze więzienia od 10 do 30 minut.


§5

Potrącenie pieszego poza drogą podlega karze mandatu od 500$ do 2000$ lub karze więzienia od 10 do 30 minut w zależności od motywów działania kierowcy.


§5a

Przestępstwo z §5 w którego wyniku poszkodowany trafił do szpitala podlega karze mandatu od 500$ do 3000$ lub karze więzienia od 10min do 30min w zależności od motywów działania kierowcy i okoliczności zdarzenia.


§6

Pozostawienie pojazdu w sposób utrudniający bądź uniemożliwiający przejazd drogą podlega karze mandatu od 500$ do 1500$ lub karze więzienia od 5min do 15min.


§7

Używanie pojazdu do popełniania czynów zabronionych karane jest konfiskatą pojazdu i odwiezieniem go na parking policyjny. Właściciel pojazdu może pojazd wykupić za kwotę od 1000$ do 10000$.
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
Status
Zamknięty.