błędy

  1. dzonyloker

    Aktualizacja Beta – 3.0.7.0 [postęp w walce z oszustami?]

    dzonyloker Poradnik jak zaktualizować Unturned do wersji Beta 3.0: Dodano: - WSZYSTKIE PROCESY SĄ CAŁKOWICIE ODTWARZANE PO STRONIE SERWERA! (Większość cheatów, takich jak: przechodzenie przez ściany, teleportacja, speedhacki, strzelanie przez obiekty nie będzie już nigdy działać w Unturned!)...
  2. W

    Kolejność wyświetlania

    Niepoprawnie wyświetlają się niektóre komunikaty serwera (zła kolejność). Screeny: http://imgur.com/a/YOC6n
Do góry