Recent content by Typowy Gracz

  1. T

    Proszę o odpowiedź szybko :/

    Czy mogę coś dostać za długie granie na serverze pl2 2osoby w grupie?